introAbout

เกี่ยวกับบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเวย์-คอนแท็คท ดำเนินการเน้นธุรกิจเป้าหมายเกี่ยวกับ ค้าส่ง และ บริการ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking System) ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศทั้งหมด เพื่อรองรับกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ของธุรกิจในด้านนี้ โดยอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าขายปลีก (ตัวแทนจำหน่าย) และมุ่งเน้นการการให้บริการเป็นสำคัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเวย์-คอนแท็คท ได้นำเสนอสินค้าเต็มรูปแบบในด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายสินค้า และ ฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่ใช้บริการของเรา โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ ของผลงาน ในด้านนี้

 

บริการของเราการให้บริการทางด้านวิศวกรรม
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ให้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสูดแก่ลูกค้าในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนในระบบ อาจมีเรื่องของไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอุปกรณ์ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ มากมาย เรามีบุคคลากรและเทคโนโลยี ที่พร้อมให้บริการแก่ท่านโดยให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยต้นทุนสมเหตุสมผลที่สุด

Customized Solutionsเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการเรื่องการจัดการบริหารงานโครงการ จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดการทำทรัพยากร เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า การบริหารงบประมาณ ตารางระยะเวลาทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานจะดำเนินและเป็นไปตามแผนที่กำหนด และยังสามารถช่วยท่านลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนโครงการ

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่“ให้ความมั่นใจในการติดตั้งที่ถูกต้อง และอุปกรณ์การทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ”
ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญของทีมงานบริการ ของ ทูเวย์-คอนแท็คท ด้านการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking System) ที่ยาวนานเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่ของท่านให้คุ้มค่ากับการ ลงทุน และทำได้ดีกว่าผู้ให้บริการอื่น ๆในด้านนี้ เราเน้นอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าก่อนจะมีการใช้งานระบบ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย เตือนภัย และระบบควบคุมต่าง ๆ ได้มีการติดตั้ง และทดสอบการทำงานอย่างสมบรูณ์แล้ว เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอย่างสมบรูณ์ไปตลอด

Startup and Commissioningบริการในส่วนนี้เรามีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ ซึ่งสามารถให้บริการดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบซ้ำในเรื่องกายภาพของการติดตั้งว่าอุปกรณ์ ว่าติดตั้งได้ตรงตำแหน่งและระยะตามที่กำหนด หรือไม่รวมทั้งการทดสอบทางการไฟฟ้าก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
- ความรู้ความชำนาญในเทคโนโลยีล่าสุดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งจัดหาคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงที่เหมาะสม การรับรองว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามระบบที่ออกแบบไว้ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ อย่างปลอดภัยรวมถึงการซ่อมบำรุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเวย์-คอนแท็คท

Thursday the 25th. Networking and Security Equipment...
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review